Leskovački rejon

Leskovački rejon

Prostiranje

Leskovački rejon obuhvata vinogradarske terene raspoređene na sve strane od grada Leskovca, u dosta širem i razuđenom pobrđu gornjeg sliva Južne Morave i njenih pritoka kao što su Pusta Reka, Veternica i Vlasina.

Obuhvaćene opštine

Leskovački rejon obuhvata teritoriju u opštinama Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Bojnik, Lebane i Vlasotince.

Površina rejona

Leskovački rejon zauzima površinu od 112 535,80 ha, gde je najveće Vinaračko vinogorje.

Babičko vinogorje

Prostiranje

Babičko vinogorje obuhvata vinogradarske terene na obroncima Seličevice i Babičke gore, sa desne strane Južne Morave.

Obuhvaćene katastarske opštine

Babičko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Klisura, Čečina, Rusna, Dukat, Gornji Barbeš, Vilandrica, Grkinja, Taskovići, Gadžin Han, Marina Kutina, Gornje Vlase, Donji Barbeš, Toponica, Novo Selo, Babičko, Gornja Lokošnica, Crkovnica, Drćevac, Jašunja, Gornja Kupinovica, Jarsenovo, Stupnica, Orašac, Velika Biljanica, Jelašnica, Grajevce, Zlokućane i Grdanica, kao i katastarske opštine Smrdan, Gornja Slatina i Donja Slatina.

Pustorečko vinogorje

Prostiranje

Pustorečko vinogorje se nalazi na pobrđu sa leve i desne strane Puste reke.

Obuhvaćene katastarske opštine

Pustorečko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Šarlince, Međa, Donje Brijanje, Gornje Brijanje, Kosančić, Stubla, Lapotince, Zeletovo, Bojnik, Brestovac, Dragovac, Pridvorica, Đinđuša, Lapotince, kao i katastarske opštine Obilić, Ćukovac, Granica, Plavce, Zorovac, Crkvice, Donje Konjuvce, Gornje Konjuvce, Dubrava, Vujanovo, Orane, Lozane, Turjane, Rečica, Savinac, Mijajlica, Kamenica, Mrveš, Nova Topola, Kacabać II i Slavnik.

Vinaračko vinogorje

Prostiranje

Vinaračko vinogorje je prostrano vinogorje na pobrđu u centralnom i jugozapadnom delu rejona.

Obuhvaćene katastarske opštine

Vinaračko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Kutleš, Lipovica, Čekmin, Pečenjevce, Živkovo, Priboj, Zalužnje, Vinarce, Lebane, Bačevina, Svinjarica, Krivača, Miroševce, Todorovce, Bunuša, Radonjica, Strojkovce, Palikuća, Gornja Jajina, Donja Jajina, Leskovac, Rudare, Donji Bunibrod, Gornji Bunibrod, Guberevac, Donje Stopanje, Gornje Stopanje, Svirce, Turekovac, Velika Grabovnica, Ćenovac, Donje Trnjane, Gornje Trnjane, Gornje Sinkovce, Donje Sinkovce, Pertate, Velika Kopašnica, Cekavica, Valase, Togočevce, Mala Kopašnica i Oraovica, kao i katastarske opštine Kaštavar, Podrimce, Dušanovo, Petrovac, Belanovce, Milanovo, Karađorđevac, Kukulovce, Malo Vojilovce, Bošnjace, Lugare, Ždeglovo, Konjino, Novo Selo, Sekicol, Štulac, Prekopčelica, Veliko Vojilovce, Donje Vranovce, Drvodelja, Togočevce, Kukulovce, Šišince, Mala Grabovnica, Zagužane i Zoljevo.

Vlasotinačko vinogorje

Prostiranje

Vlasotinačko vinogorje zauzima brdovite terene sa desne strane Južne Morave i sa obe strane reke Vlasine.

Obuhvaćene katastarske opštine

Vlasotinačko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Gradašnica, Lipovica, Manojlovce, Donje Krajince, Gornje Krajince, Stajkovce, Konopnica, Skrapež, Šišave, Donja Lomnica, Gornja Lomnica, Crna Bara, Crnatovo, Kruševica, Boljare, Vlasotince van varoš, Vlasotince varoš, Jastrebac, Dadince, Gradište, Kovačeva Bara, Sejanica, Dedina Bara, Bojšina, Grdelica, Kozare, Orašje, Ladovica, Prilepac, Guberevac, Dobrotin, Grdelica selo, Grdelica varoš, kao i katastarsku opštinu Rajino Polje.

Vinarije Leskovačkog rejona

Vinarija Ćirković

Vinarija Ćirković

Vinarija Ćirković

Region Centralna Srbija | Leskovački rejon | Vlasotinačko vinogorje |
Vinarija Filipajac

Vinarija Filipajac

Vinarija Filipajac

Region Centralna Srbija | Leskovački rejon | Vlasotinačko vinogorje |
Vinarija Kocić

Vinarija Kocić

Vinarija Kocić

Vlasotinačko vinogorje | Region Centralna Srbija | Leskovački rejon |