Pocersko-valjevski rejon

Pocersko Valjevski Rejon

Prostiranje

Pocersko-valjevski rejon se nalazi južno od Save i istočno od Drine, na padinama planina Cera i Vlašića, u gornjim delovima slivova reka Tamnave, Uba, Kolubare i Ljiga na istoku i u slivu reke Jadra na zapadu.

Obuhvaćene opštine

Pocersko-valjevski rejon obuhvata teritoriju u opštinama Loznica, Šabac, Vladimirci, Koceljeva, Osečina, Valjevo, Ub, Lajkovac, Mionica, Ljig i Krupanj.

Površina rejona

Pocersko-valjevski rejon zauzima površinu od 166 989,93 ha, gde je najveće Podgorsko vinogorje.

Pocersko vinogorje

Prostiranje

Pocersko vinogorje se nalazi u severozapadnom delu vinogradarskog rejona i obuhvata terene na padinama planine Cera i Vlašića, kao i viših terena istočno i južno od reka Dobrave i Višnjice.

Obuhvaćene katastarske opštine

Pocersko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština: Novo selo, Čokešina, Petkovica, Bela reka, Culjković, Dobrić, Grušić, Pocerski Metković, Bojić, Varna, Rumska, Radovašnica, Desić, Dvorište, Krivaja, Galović, Ćukovine, Donje Crniljevo, Goločelo, Kozarica, Kamenica, Ljutice, Subotica, Vladimirci, Bobovik, Skupljen, Jalovik, Jazovnik, Batalage, Svileuva, Koceljeva Varoš, Zukve, Koceljeva, Družetić, kao i katastarske opštine Volujac, Bukor, Gradojević, Draginje, Mali Bošnjak, Bresnica, Brdarica i Krnule.

Podgorsko vinogorje

Prostiranje

Podgorsko vinogorje se nalazi u centralnom delu vinogradarskog rejona, na širem području padina Valjevskih planina, Maljena i Vlašića.

Obuhvaćene katastarske opštine

Podgorsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština: Sirdija, Osladić, Tuđin, Kamenica, Gola Glava, Sedlari, Valjevo, Klanica, Loznica, Divci, Lukavac, Popučke, Petnica, Beloševac, Klinci, Paune, Mrčić, Klašnić, Uroševac, Sanković, Ključ, Mionica selo, Tolić, Paštrić, Komanice, Maljević, Vrtiglav, Tabanović, Veselinovac, Markova crkva, Slovac, Virovac, Donji Mušić, Gornji Mušić, Rakari, Dučić, Nanomir, Osečina, Todorin do, kao i katastarske opštine Gornje Crniljevo, Miličinica, Vlaščić, Oglađenovac, Gornja Bukovica, Rabas, Joševa, Brankovina, Kotešica, Donja Bukovica, Kozličić, Blizonje, Babina Luka, Zabrdica, Grabovica, Rađevo Selo, Dupljaj, Popadić, Rajković, Žabari, Dračić, Belić i Degurić.

Kolubarsko-ljiško vinogorje

Prostiranje

Kolubarsko-ljiško vinogorje je izduženo vinogorje u istočnom delu vinogradarskog rejona, u području srednjih tokova reka Tamnave, Uba i Kolubare i donjeg toka reke Ljig, i sastoji se iz četiri dela međusobno odvojena ovim vodenim tokovima.

Obuhvaćene katastarske opštine

Kolubarsko-ljiško vinogorje obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severni deo: delovi katastarskih opština Novaci i Batalage i cela katastarska opština Tulari.

Centralni deo: delovi katastarskih opština Novaci, Trlić, Zvizdar, Čučuge, Pambukovica, Dokmir, Tvrdojevac, Nepričava, Rubribreza, Lajkovac, Stepanje, Slovac, Gvozdenović, Kršna Glava, Slatina, Raduša i cele katastarske opštine Vrnovine i Baljevac.

Ljiški deo: delovi katastarskih opština Ratkovac, Pridvorica, Strmovo, Pepeljevac, Vračević, Bogovađa, Donji Lajkovac, Latković, Jajčić, Cvetanovac, Markova crkva i cele katastarske opštine Babajić, Veliševac i Bošnjanović.

Jugoistočni deo: delovi katastarskih opština Liplje, Šutci, Belanovica, Živkovci, Poljanice, Ivanovci, Brančić, Moravci i cela katastarska opština Kalanjevci.

Vinarije Pocersko-valjevskog rejona

Vinarija Dimitrijević

Vinarija Dimitrijević

Vinarija Dimitrijević

Region Centralna Srbija | Pocersko-valjevski rejon | Kolubarsko-ljiško vinogorje |
Podrum Lukić

Podrum Lukić

Podrum Lukić

Region Centralna Srbija | Pocersko-valjevski rejon | Kolubarsko-ljiško vinogorje |
Vinarija Vali M

Vinarija Vali M

Vinarija Vali M

Region Centralna Srbija | Pocersko-valjevski rejon | Podgorsko vinogorje |
Vinarija Milijan Jelić

Vinarija Milijan Jelić

Vinarija Milijan Jelić

Pocersko-valjevski rejon | Podgorsko vinogorje | Region Centralna Srbija |
Vinarija Astra ITB

Vinarija Astra ITB

Vinarija Astra ITB

Region Centralna Srbija | Pocersko-valjevski rejon | Podgorsko vinogorje |