Rejon Tri Morave

Rejon Tri Morave

Prostiranje

Rejon Tri Morave nalazi se u centralnom delu Srbije, u donjem slivu Zapadne Morave, donjem slivu Južne Morave i gornjem slivu Velike Morave i njihovih pritoka. Oivičen je planinama sa zapadne i severne strane, i to su Gledićke planine i Bešnjaja, sa južne strane planine Goč, Željin, Kopaonik i Jastrebac i sa istočne Beljanica, Kučajske planine, Rtanj i Ozren.

Obuhvaćene opštine

Rejon Tri Morave obuhvata teritoriju u opštinama Trstenik, Rekovac, Varvarin, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Kruševac, Aleksandrovac, Ražanj, kao i male delove opština Brus i Aleksinac.

Površina rejona

Rejon Tri Morave zauzima površinu od 286 929,90 ha, gde je najveće Kruševačko vinogorje.

Paraćinsko vinogorje

Prostiranje

Obuhvata relativno veliki prostor pobrđa sa desne strane Velike Morave – od Ćićevca na jugu do granice opština Ćuprija i Despotovac na severu.

Obuhvaćene katastarske opštine

Paraćinsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Rajkinac, Duboka, Glogovac, Mali Popović, Dražimirovac, Krušar, Virine, Isakovo, Vlaška, Supska, Paljane, Ćuprija – van grad, Senje, Stubica, Zabrega, Buljane, Plana, Busilovac, Drenovac, Krežbinac, Ratare, Lebina, Plana, Lešje, Tekija, Glavica, Gornja Mutnica, Šaludovac i Paraćin – van varoš, kao i katastarske opštine Dobra Voda, Ivankovac, Popovac, Batinac, Bošnjane, Davidovac, Mirilovac, Golubovac i Gornje Vidovo II.

Jagodinsko vinogorje

Prostiranje

Jagodinsko vinogorje obuhvata vinogradarske terene sa leve strane Velike Morave, u neposrednoj blizini grada Jagodine.

Obuhvaćene katastarske opštine

Ovo vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Miloševo, Bagrdan – selo, Bagrdan – varošica, Lovci, Gornji Rečnik, Vranovac, Lanište, Ribnik, Bukovče, Medojevac, Dragoševac, Kolare, Glavinci, Bresje, Jagodina, Vinorača, Dragocvet, Šuljkovac, Bunar, Lukar, Slatina, Vrba, Belica, Mišević, Jošanički Prnjavor, Kalenovac i Gornje Štiplje, kao i katastarske opštine Donje Štiplje, Crnče, Siokovac, Deonica, Međureč, Kovačevac, Šantarovac i Topola.

Jovačko vinogorje

Prostiranje

Jovačko vinogorje se nalazi s leve strane Velike Morave, južno od Jagodine.

Obuhvaćene katastarske opštine

Ovo vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Majur, Ostrikovac, Jovac, Dvorica, Sinji Vir, Trešnjevica, Raševica, Potočac i Svojnovo.

Levačko vinogorje

Prostiranje

Levačko vinogorje se nalazi na severozapadnim padinama Juhora i u gornjem delu sliva reke Lugomir.

Obuhvaćene katastarske opštine

Levačko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Lomnica, Rekovac, Ursule, Velika Kruševica, Siljevica, Bogalinac, Županjevac, Sibnica, Kaludra, Prevešt, Oparić, Belušić, Sekurič i Beočić, kao i katastarske opštine Ratković, Cikot, Loćika, Vukmanovac, Kavadar, Rabenovac, Tečić, Komarane, Motrić, Maleševo, Bare, Dragovo, Lepojević i Brajinovac.

Temnićko vinogorje

Prostiranje

Temnićko vinogorje obuhvata vinogradarske terene na uzvišenjima sa desne strane Zapadne Morave, u njenom najnižem delu, sve do sastava s Južnom Moravom, kao i jedan deo pobrežja koji se odatle nastavlja, a nalazi se sa leve strane Velike Morave.

Obuhvaćene katastarske opštine

Temnićko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Karanovac , Donji Krčin , Pajkovac, Toljevac, Cernica, Orašje, Izbenica, Suvaja, Obrež, Gornji Katun, Bačina, Varvarin – selo, Maskare i Bošnjane, kao i katastarske opštine Gornji Krčin, Mala Kruševica, Parcane, Zalogovac i Marenovo.

Trsteničko vinogorje

Prostiranje

Trsteničko vinogorje se prostire u okolini Trstenika, na brdskim terenima sa obe strane Zapadne Morave.

Obuhvaćene katastarske opštine

Trsteničko vinogorje obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severni deo: delovi katastarskih opština Velika Drenova, Selište, Medveđa, Bogdanje, Mijajlovac i Poljna, kao i katastarske opštine Riljac, Božurevac, Mala Sugubina, Rujišnik, Mala Drenova, Milutovac i Stragari.

Južni deo: delovi katastarskih opština Trstenik, Čairi, Odžaci, Gornji Ribnik, Donji Ribnik, Gornja Crnišava, Lopaš, StariTrstenik, Stopanja, Bresno Polje, Omašnica, Golubovac, Rataje, Tobolac,Pajsak, Veluće, Riđevštica, Bučje i Jasikovica, kao i katastarske opštine Donja Crnišava, Kamenjača i Okruglica.

Kruševačko vinogorje

Prostiranje

Kruševačko vinogorje se prostire na valovitim i brdskim terenima na severnoj i južnoj strani od Kruševca.

Obuhvaćene katastarske opštine

Kruševačko vinogorje obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severni deo: delovi katastarskih opština Šanac, Gavez, Jasika, Velika Kruševica, Srnje, Krvavica, Šašilovac, Brajkovac, Konjuh, Bela Voda i Kukljin, kao i katastarske opštine Lazarevac, Komorane, Ljubava, Kamenare, Globare, Padež i Vratare.

Južni deo: delovi katastarskih opština Globoder, Pepeljevac, Trebotin, Čitluk, Lazarica, Kruševac, Štitare, Majdevo, Kupci, Šogolj, Šavrane, Gornji Stepoš, Donji Stepoš, Lipovac, Mudrakovac, Veliko Golovode, Modrica, Parunovac, Tekija, Dedina, Makrešane, Gaglovo, Kaonik, Crkvina, Dvorane, Poljaci, Zdravinje, Sušica, Belasica, Mala Reka, Krušince, Ribare, Rosica i Veliki Šinjegovac, kao i katastarske opštine Mačkovac, Pakašnica, Vučak, Gari, Cerova, Lukavac, Meševo, Doljane, Sebečevac, Malo Golovode, Kapidžija, Mali Šeljegovac, Pasjak, Bovan, Stanci, Lovci, Kobilje, Pozlata, Zubovac, Grevci i Zebica.

Župsko vinogorje

Prostiranje

Župsko vinogorje se nalazi na uzvišenjima i brežuljkastim terenima Aleksandrovačke Župe.

Obuhvaćene katastarske opštine

Župsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Mrmoš, Gornja Zleginja, Subotica, Vražogrnci, Trnavci, Dobroljupci, Igroš, Šljivovo, Mala Vrbnica, Botunja, Lesenovci, Raklja, Donji Vratari, Starci – Popovci, Gornji Vratari, Latkovac, Kožetin, Puhovac, Drenča, Ržanica, Velja Glava, Tuleš, Tržac, Rataje, Bratići, Rudenice, Omašnica i Golubovac, Zlatari, Bogiše, Strojinci, Dupci, Lepenac, Ribari i Milentija, kao i katastarske opštine Velika Vrbnica, Velika Vrbnica Donja, Mala Vrbnica, Donji Stupanj, Gornji Stupanj, Laćisled, Dašnica, Garevina, Donja Zleginja, Crvena Jabuka, Pokrp, Parčin, Ljubinci, Bobote, Stubal, Vitkovo, Stanjevo, Aleksandrovac i Novaci.

Ražanjsko vinogorje

Prostiranje

Ovo vinogorje se prostire na obroncima planine Bukovik na istoku do reka Velike i Južne Morave na zapadu.

Obuhvaćene katastarske opštine

Ovo vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Majur, Ostrikovac, Jovac, Dvorica, Sinji Vir, Trešnjevica, Raševica, Potočac i Svojnovo.

Vinarije rejona Tri Morave