Rejon Tri Morave

Rejon Tri Morave

Prostiranje

Rejon Tri Morave nalazi se u centralnom delu Srbije, u donjem slivu Zapadne Morave, donjem slivu Južne Morave i gornjem slivu Velike Morave i njihovih pritoka. Oivičen je planinama sa zapadne i severne strane, i to su Gledićke planine i Bešnjaja, sa južne strane planine Goč, Željin, Kopaonik i Jastrebac i sa istočne Beljanica, Kučajske planine, Rtanj i Ozren.

Obuhvaćene opštine

Rejon Tri Morave obuhvata teritoriju u opštinama Trstenik, Rekovac, Varvarin, Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Ćićevac, Kruševac, Aleksandrovac, Ražanj, kao i male delove opština Brus i Aleksinac.

Površina rejona

Rejon Tri Morave zauzima površinu od 286 929,90 ha, gde je najveće Kruševačko vinogorje.

Paraćinsko vinogorje

Prostiranje

Obuhvata relativno veliki prostor pobrđa sa desne strane Velike Morave – od Ćićevca na jugu do granice opština Ćuprija i Despotovac na severu.

Obuhvaćene katastarske opštine

Paraćinsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Rajkinac, Duboka, Glogovac, Mali Popović, Dražimirovac, Krušar, Virine, Isakovo, Vlaška, Supska, Paljane, Ćuprija – van grad, Senje, Stubica, Zabrega, Buljane, Plana, Busilovac, Drenovac, Krežbinac, Ratare, Lebina, Plana, Lešje, Tekija, Glavica, Gornja Mutnica, Šaludovac i Paraćin – van varoš, kao i katastarske opštine Dobra Voda, Ivankovac, Popovac, Batinac, Bošnjane, Davidovac, Mirilovac, Golubovac i Gornje Vidovo II.

Jagodinsko vinogorje

Prostiranje

Jagodinsko vinogorje obuhvata vinogradarske terene sa leve strane Velike Morave, u neposrednoj blizini grada Jagodine.

Obuhvaćene katastarske opštine

Ovo vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Miloševo, Bagrdan – selo, Bagrdan – varošica, Lovci, Gornji Rečnik, Vranovac, Lanište, Ribnik, Bukovče, Medojevac, Dragoševac, Kolare, Glavinci, Bresje, Jagodina, Vinorača, Dragocvet, Šuljkovac, Bunar, Lukar, Slatina, Vrba, Belica, Mišević, Jošanički Prnjavor, Kalenovac i Gornje Štiplje, kao i katastarske opštine Donje Štiplje, Crnče, Siokovac, Deonica, Međureč, Kovačevac, Šantarovac i Topola.

Jovačko vinogorje

Prostiranje

Jovačko vinogorje se nalazi s leve strane Velike Morave, južno od Jagodine.

Obuhvaćene katastarske opštine

Ovo vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Majur, Ostrikovac, Jovac, Dvorica, Sinji Vir, Trešnjevica, Raševica, Potočac i Svojnovo.

Levačko vinogorje

Prostiranje

Levačko vinogorje se nalazi na severozapadnim padinama Juhora i u gornjem delu sliva reke Lugomir.

Obuhvaćene katastarske opštine

Levačko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Lomnica, Rekovac, Ursule, Velika Kruševica, Siljevica, Bogalinac, Županjevac, Sibnica, Kaludra, Prevešt, Oparić, Belušić, Sekurič i Beočić, kao i katastarske opštine Ratković, Cikot, Loćika, Vukmanovac, Kavadar, Rabenovac, Tečić, Komarane, Motrić, Maleševo, Bare, Dragovo, Lepojević i Brajinovac.

Temnićko vinogorje

Prostiranje

Temnićko vinogorje obuhvata vinogradarske terene na uzvišenjima sa desne strane Zapadne Morave, u njenom najnižem delu, sve do sastava s Južnom Moravom, kao i jedan deo pobrežja koji se odatle nastavlja, a nalazi se sa leve strane Velike Morave.

Obuhvaćene katastarske opštine

Temnićko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Karanovac , Donji Krčin , Pajkovac, Toljevac, Cernica, Orašje, Izbenica, Suvaja, Obrež, Gornji Katun, Bačina, Varvarin – selo, Maskare i Bošnjane, kao i katastarske opštine Gornji Krčin, Mala Kruševica, Parcane, Zalogovac i Marenovo.

Trsteničko vinogorje

Prostiranje

Trsteničko vinogorje se prostire u okolini Trstenika, na brdskim terenima sa obe strane Zapadne Morave.

Obuhvaćene katastarske opštine

Trsteničko vinogorje obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severni deo: delovi katastarskih opština Velika Drenova, Selište, Medveđa, Bogdanje, Mijajlovac i Poljna, kao i katastarske opštine Riljac, Božurevac, Mala Sugubina, Rujišnik, Mala Drenova, Milutovac i Stragari.

Južni deo: delovi katastarskih opština Trstenik, Čairi, Odžaci, Gornji Ribnik, Donji Ribnik, Gornja Crnišava, Lopaš, StariTrstenik, Stopanja, Bresno Polje, Omašnica, Golubovac, Rataje, Tobolac,Pajsak, Veluće, Riđevštica, Bučje i Jasikovica, kao i katastarske opštine Donja Crnišava, Kamenjača i Okruglica.

Kruševačko vinogorje

Prostiranje

Kruševačko vinogorje se prostire na valovitim i brdskim terenima na severnoj i južnoj strani od Kruševca.

Obuhvaćene katastarske opštine

Kruševačko vinogorje obuhvata sledeće katastarske opštine:

Severni deo: delovi katastarskih opština Šanac, Gavez, Jasika, Velika Kruševica, Srnje, Krvavica, Šašilovac, Brajkovac, Konjuh, Bela Voda i Kukljin, kao i katastarske opštine Lazarevac, Komorane, Ljubava, Kamenare, Globare, Padež i Vratare.

Južni deo: delovi katastarskih opština Globoder, Pepeljevac, Trebotin, Čitluk, Lazarica, Kruševac, Štitare, Majdevo, Kupci, Šogolj, Šavrane, Gornji Stepoš, Donji Stepoš, Lipovac, Mudrakovac, Veliko Golovode, Modrica, Parunovac, Tekija, Dedina, Makrešane, Gaglovo, Kaonik, Crkvina, Dvorane, Poljaci, Zdravinje, Sušica, Belasica, Mala Reka, Krušince, Ribare, Rosica i Veliki Šinjegovac, kao i katastarske opštine Mačkovac, Pakašnica, Vučak, Gari, Cerova, Lukavac, Meševo, Doljane, Sebečevac, Malo Golovode, Kapidžija, Mali Šeljegovac, Pasjak, Bovan, Stanci, Lovci, Kobilje, Pozlata, Zubovac, Grevci i Zebica.

Župsko vinogorje

Prostiranje

Župsko vinogorje se nalazi na uzvišenjima i brežuljkastim terenima Aleksandrovačke Župe.

Obuhvaćene katastarske opštine

Župsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Mrmoš, Gornja Zleginja, Subotica, Vražogrnci, Trnavci, Dobroljupci, Igroš, Šljivovo, Mala Vrbnica, Botunja, Lesenovci, Raklja, Donji Vratari, Starci – Popovci, Gornji Vratari, Latkovac, Kožetin, Puhovac, Drenča, Ržanica, Velja Glava, Tuleš, Tržac, Rataje, Bratići, Rudenice, Omašnica i Golubovac, Zlatari, Bogiše, Strojinci, Dupci, Lepenac, Ribari i Milentija, kao i katastarske opštine Velika Vrbnica, Velika Vrbnica Donja, Mala Vrbnica, Donji Stupanj, Gornji Stupanj, Laćisled, Dašnica, Garevina, Donja Zleginja, Crvena Jabuka, Pokrp, Parčin, Ljubinci, Bobote, Stubal, Vitkovo, Stanjevo, Aleksandrovac i Novaci.

Ražanjsko vinogorje

Prostiranje

Ovo vinogorje se prostire na obroncima planine Bukovik na istoku do reka Velike i Južne Morave na zapadu.

Obuhvaćene katastarske opštine

Ovo vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Majur, Ostrikovac, Jovac, Dvorica, Sinji Vir, Trešnjevica, Raševica, Potočac i Svojnovo.

Vinarije rejona Tri Morave

Vinarija Čaša Vina i Priča

Vinarija Čaša Vina i Priča

Vinarija Čaša Vina i Priča

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Ražanjsko vinogorje |
Podrum Todorović

Podrum Todorović

Podrum Todorović

Ražanjsko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinarija Stemina

Vinarija Stemina

Vinarija Stemina

Trsteničko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinarija Gajić

Vinarija Gajić

Vinarija Gajić

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje |
Vinarija Vilimonović

Vinarija Vilimonović

Vinarija Vilimonović

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Trsteničko vinogorje |
Vinarija Miljković

Vinarija Miljković

Vinarija Miljković

Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinarija Ivanović

Vinarija Ivanović

Vinarija Ivanović

Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinarija Đorđević

Vinarija Đorđević

Vinarija Đorđević

Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinarija Gera Vino

Vinarija Gera Vino

Vinarija Gera Vino

Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinarija Vinska Kuća Milinčić

Vinarija Vinska Kuća Milinčić

Vinarija Vinska Kuća Milinčić

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje |
Vinarija Vinska Kuća Savković

Vinarija Vinska Kuća Savković

Vinarija Vinska Kuća Savković

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje |
Podrum Damjanović

Podrum Damjanović

Podrum Damjanović

Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave |
Vinarija Vino Župa A.D.

Vinarija Vino Župa A.D.

Vinarija Vino Župa A.D.

Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinarija Nikitić

Vinarija Nikitić

Vinarija Nikitić

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje |
Podrum Pljakić

Podrum Pljakić

Podrum Pljakić

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje |
Vinarija Budimir

Vinarija Budimir

Vinarija Budimir

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje |
Podrum Mihajlović

Podrum Mihajlović

Podrum Mihajlović

Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Podrum Riljac

Podrum Riljac

Podrum Riljac

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Paraćinsko vinogorje |
Podrum Botunjac

Podrum Botunjac

Podrum Botunjac

Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinska Kuća Blagojević

Vinska Kuća Blagojević

Vinska Kuća Blagojević

Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija |
Vinarija Jotić

Vinarija Jotić

Vinarija Jotić

Rejon Tri Morave | Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje |
Podrum Čokot

Podrum Čokot

Podrum Čokot

Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Boban Marković

Vinarija Boban Marković

Vinarija Boban Marković

Trsteničko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Rutić

Vinarija Rutić

Vinarija Rutić

Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Vinska Kuća Rakićević

Vinarija Vinska Kuća Rakićević

Vinarija Vinska Kuća Rakićević

Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Podrum Radenković – Wineco

Podrum Radenković – Wineco

Podrum Radenković – Wineco

Rejon Tri Morave | Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija |
Podrum Miletić

Podrum Miletić

Podrum Miletić

Region Centralna Srbija | Župsko vinogorje | Rejon Tri Morave |
Vinarija Savković

Vinarija Savković

Vinarija Savković

Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Živkovića

Vinarija Živkovića

Vinarija Živkovića

Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Milovanović

Vinarija Milovanović

Vinarija Milovanović

Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Podrum Đorđević

Podrum Đorđević

Podrum Đorđević

Rejon Tri Morave | Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija |
Vinarija Podrum Rajković

Vinarija Podrum Rajković

Vinarija Podrum Rajković

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Župsko vinogorje |
Vinarija Mali Podrum Gajić

Vinarija Mali Podrum Gajić

Vinarija Mali Podrum Gajić

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Župsko vinogorje |
Vinarija Milosavljević

Vinarija Milosavljević

Vinarija Milosavljević

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Trsteničko vinogorje |
Vinarija Vinska Kuća Minića

Vinarija Vinska Kuća Minića

Vinarija Vinska Kuća Minića

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Župsko vinogorje |
Vinarija Temet

Vinarija Temet

Vinarija Temet

Jagodinsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Vino Kalem

Vinarija Vino Kalem

Vinarija Vino Kalem

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Trsteničko vinogorje |
Vinarija Radosavljević

Vinarija Radosavljević

Vinarija Radosavljević

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Župsko vinogorje |
Vinarija Bačina

Vinarija Bačina

Vinarija Bačina

Temnićko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Vino Produkt Zdravac

Vinarija Vino Produkt Zdravac

Vinarija Vino Produkt Zdravac

Župsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Rubin A.D.

Vinarija Rubin A.D.

Vinarija Rubin A.D.

Rejon Tri Morave | Kruševačko vinogorje | Region Centralna Srbija |
Vinarija Župski Podrum

Vinarija Župski Podrum

Vinarija Župski Podrum

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Župsko vinogorje |
Vinarija N.D.-DSK

Vinarija N.D.-DSK

Vinarija N.D.-DSK

Paraćinsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Podrum Stanojević

Podrum Stanojević

Podrum Stanojević

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Levačko vinogorje |
Vinarija Podrum Vinis

Vinarija Podrum Vinis

Vinarija Podrum Vinis

Rejon Tri Morave | Jagodinsko vinogorje | Region Centralna Srbija |
Vinarija Piano

Vinarija Piano

Vinarija Piano

Jagodinsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Rajić

Vinarija Rajić

Vinarija Rajić

Paraćinsko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |
Vinarija Miletić

Vinarija Miletić

Vinarija Miletić

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Levačko vinogorje |
Vinarija Cilić

Vinarija Cilić

Vinarija Cilić

Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave | Jagodinsko vinogorje |
Vinarija Vinex

Vinarija Vinex

Vinarija Vinex

Levačko vinogorje | Region Centralna Srbija | Rejon Tri Morave |