Toplički rejon

Toplički rejon

Prostiranje

Toplički rejon obuhvata vinogradarske terene u celom slivu reke Toplice i njenih pritoka, pre svega rečica Velikog i Malog Jastrepca.

Obuhvaćene opštine

Toplički rejon obuhvata teritoriju u opštinama Blace, Prokuplje, Merošina, Doljevac i Žitorađa.

Površina rejona

Toplički rejon zauzima površinu od 90 988,65 ha, gde je najveće Prokupačko vinogorje.

Prokupačko vinogorje

Prostiranje

Prokupačko vinogorje zauzima zapadni deo rejona u širokoj Prokupačkoj kotlini u podnožju planine Jastrebac.

Obuhvaćene katastarske opštine

Prokupačko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Prebreza, Popova, Blace, Kutlevac, Grgure, Tmava, Vrbovac, Međuhana, Kaludra, Bace, Gornja Bresnica, Velika Plana, Gornja Konjuša, Dolja Bejašnica, Gornja Rečica, Donja Rečica, Dolja Toponica, Gornja Toponica, Prekadin Gubetin, Ćukovac, Reljinac, Baboti¬nac, Bajčince, Mala Plana, Potočić, Drenovac, Smrdan, Gojinovac, Džigolj, Donja Konjuša, Tulare, Kondželj, Bresničić, Viča, Petrovac, Babin Potok, Prokuplje selo, Rastovnica, Beljire, Dobrotić, Prokuplje grad i Vodice, kao i katastarske opštine Đurevac, Trbunje, Gornji Kaševar, Barbatovac, Čungula, Donji Kaševar, Stubal, Suvaja, Alamana, Krivaja, Gornja Draguša, Suvi do, Lazarevac, Bololjin, Svarče, Gornja Jošanica, Zdravinje, Donja Bresnica, Mršalj, Prekopuce, Končić, Mađere, Šišmanovac, Merovac, Resinac, Belogoš, Pašinac, Bulatovac, Donja Trnava, Gornja Trnava, Jugovac, Gornje Kordince, Donje Kordince, Balinovac, Đurovac, Nova Božurna, Novo Selo, Pojate i Donja Stažava.

Jugbogdanovačko vinogorje

Prostiranje

Jugbogdanovačko vinogorje obuhvata terene sa leve strane Južne Morave, u širem području oko Merošine.

Obuhvaćene katastarske opštine

Jugbogdanovačko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Krajkovac, Azbresnica, Dudulajce, Sečanica, Supovac, Lalinac, Krušce, Mramor, Aleksandrovo, Stara Božurna, Đakus, Podina, Glašince, Smrdić, Žitorađa, Pejovac, Voljčince, Šarlince, Držanovac, Samarinovac, Batušinac, Mekiš, Čapljinac, Balajnac, Aleksandrovo, kao i katastarske opštine Deveća, Dešilovo, Biljeg, Lepaja, Oblačina, Rožina, Baličevac, Merošina, Brest, Jugbogdanovac, Kostadinovac, Gornja Rasovača, Donja Rasovača, Bučić i Gradište.

Žitorađsko vinogorje

Prostiranje

Žitorađsko vinogorje obuhvata vinogradarske terene na istočnim i jugoistočnim obroncima planine Vidojevica.

Obuhvaćene katastarske opštine

Žitorađsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Vlahovo, Lukomir, Rečica, Žitorađa, Studenac, Jasenica, Toponica, Konjarnik, Badnjevac, Šainovac, Doljevac, Kočane, Pukovac, Dubovo, Zlata, Mačina, Bublica, Žitni Potok, Kožince, Staro Momčilovo, kao i katastarske opštine Debeli Lug, Grudaš, Gornje Crnatovo, Donje Crnatovo, Donji Drenovac, Gornji Drenovac, Kare i Novo Momčilovo.

Vinarije Topličkog rejona

Vinarija Toplički Vinogradi DOO

Vinarija Toplički Vinogradi DOO

Vinarija Toplički Vinogradi DOO

Region Centralna Srbija | Toplički rejon | Prokupačko vinogorje |