Severnometohijski rejon

Severnometohijski rejon

Prostiranje

Severnometohijski rejon se prostire na terenima u severozapadnom delu Metohije od podnožja planine Mokre Gore na severu, do reke Pećke Bistrice na jugu.

Obuhvaćene opštine

Severnometohijski rejon obuhvata teritoriju opština Istok, Peć i Klina.

Površina rejona

Severnometohijski rejon zauzima površinu od 41 009,09 ha, gde je najveće Istočko vinogorje.

Pećko vinogorje

Prostiranje

Pećko vinogorje se prostire od Peći i od reke Pećka Bistrica na zapadu, do reke Beli Drim na istoku.

Obuhvaćene katastarske opštine

Pećko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Novo Selo, Brestovik, Crni Vrh, Peć, Blagaje, Plavljane, Lješane, Klinčina, Gornji Petrič, Jablanica, Novo Selo – Zajmovo i Grabanica, kao i katastarske opštine Dubovo, Ozrim, Siga, Vitomirica, Ruhot, Trstenik, Stup, Budisavci, Naglavci, Veliko Kruševo, Jagoda, Trebović, Naklo, Ljutoglava, Labljane, Svrke, Ćuška, Zahać, Romune, Glavičica, Donji Petrič, Novo selo – Deič i Drenovac.

Istočko vinogorje

Prostiranje

Istočko vinogorje se prostire na južnim padinama planine Mokra Gora prema Metohijskoj ravnici, od mesta Crkolez na istoku, do mesta Radovac na zapadu, odnosno do reke Beli Drim.

Obuhvaćene katastarske opštine

Istočko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Velika Jablanica, Mala Jablanica, Kaličane, Studenica, Vrelo, Ljubožda, Crnče, Istok, Sinaje, Mojstir, Sušica, Žakovo, Ukča , Crkolez, Suvo Grlo, Radavac, Malo Dubovo, Osojane, Kašica, Šaljinovica, Rudice i Berkovo, kao i katastarske opštine Orno Brdo, Ljubovo, Prigoda, Lugovo, Muževine, Dragoljevac, Dubrava, Belo Polje, Krnjina, Begov Lukavac, Kovrage, Verić, Tomance, Suvi Lukavac, Tučep, Banjica, Banja, Crni Lug, Dobruša, Prekale, Đurakovac, Žač, Starodvorane i Trbuhovac.

Vinarije Severnometohijskog rejona