Sremski rejon

Sremski rejon

Prostiranje

Sremski rejon se nalazi na padinama Fruške gore koje su okrenute ka rekama Dunavu (na severu) i Savi (na jugu), isključujući područje nacionalnog parka „Fruška gora“.

Obuhvaćene opštine

Sremski rejon obuhvata teritoriju u opštinama Bačka Palanka, Beočin, Novi Sad, Sremski Karlovci, Šid, Sremska Mitrovica, Ruma, Inđija, Stara Pazova i Irig.

Površina rejona

Fruškogorski  rejon zauzima površinu od 86 715,92 ha. U okviru Sremskog rejona postoji samo jedno vinogorje – Fruškogorsko.

Fruškogorsko vinogorje

Prostiranje

Fruškogorsko vinogorje se nalazi na višim vinogradarskim terenima na padinama Fruške gore i okružuje područje Nacionalnog parka „Fruška gora“.

Obuhvaćene katastarske opštine

Fruškogorsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Neštin, Susek, Sviloš, Banoštor, Čerević, Rakovac, Ledinci, Sremska Kamenica, Novi Sad II, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Bukovac, Čortanovci, Beška, Krčedin, Novi Slankamen, Stari Slankamen, Molovin, Sot, Ljuba, Vizić, Đipša, Divoš, Ležimir, Grabovo, Manđelos, Grgurevci, Šuljam, Bešenovo Prnjavor, Bešenovo selo, Mala Remeta, Stejanovci, Jazak Prnjavor, Jazak selo, Vrdnik, Pavlovci, Rivica, Irig, Neradin, Grgetek, Bankovci, Šatrinci, Dobrodol, Velika Remeta, Krušedol Prnjavor, Maradik, Ljukovo, Berkasovo, Šid, Privina Glava, Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Erdevik, Bingula i Čalma, kao i katastarsku opštinu Krušedol selo.

Vinarije Sremskog rejona