Sremski rejon

Sremski rejon

Prostiranje

Sremski rejon se nalazi na padinama Fruške gore koje su okrenute ka rekama Dunavu (na severu) i Savi (na jugu), isključujući područje nacionalnog parka „Fruška gora“.

Obuhvaćene opštine

Sremski rejon obuhvata teritoriju u opštinama Bačka Palanka, Beočin, Novi Sad, Sremski Karlovci, Šid, Sremska Mitrovica, Ruma, Inđija, Stara Pazova i Irig.

Površina rejona

Fruškogorski  rejon zauzima površinu od 86 715,92 ha. U okviru Sremskog rejona postoji samo jedno vinogorje – Fruškogorsko.

Fruškogorsko vinogorje

Prostiranje

Fruškogorsko vinogorje se nalazi na višim vinogradarskim terenima na padinama Fruške gore i okružuje područje Nacionalnog parka „Fruška gora“.

Obuhvaćene katastarske opštine

Fruškogorsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Neštin, Susek, Sviloš, Banoštor, Čerević, Rakovac, Ledinci, Sremska Kamenica, Novi Sad II, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Bukovac, Čortanovci, Beška, Krčedin, Novi Slankamen, Stari Slankamen, Molovin, Sot, Ljuba, Vizić, Đipša, Divoš, Ležimir, Grabovo, Manđelos, Grgurevci, Šuljam, Bešenovo Prnjavor, Bešenovo selo, Mala Remeta, Stejanovci, Jazak Prnjavor, Jazak selo, Vrdnik, Pavlovci, Rivica, Irig, Neradin, Grgetek, Bankovci, Šatrinci, Dobrodol, Velika Remeta, Krušedol Prnjavor, Maradik, Ljukovo, Berkasovo, Šid, Privina Glava, Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Erdevik, Bingula i Čalma, kao i katastarsku opštinu Krušedol selo.

Vinarije Sremskog rejona

Vinarija Acumincum

Vinarija Acumincum

Vinarija Acumincum

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Vinarija Vinat

Vinarija Vinat

Vinarija Vinat

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Vinarija Veranda

Vinarija Veranda

Vinarija Veranda

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Vinarija Molovin

Vinarija Molovin

Vinarija Molovin

Sremski rejon | Region Vojvodina | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Kovačević

Vinarija Kovačević

Vinarija Kovačević

Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Region Vojvodina |
Vinarija Brestovački

Vinarija Brestovački

Vinarija Brestovački

Region Vojvodina | Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon |
Vinarija Mačkov Podrum

Vinarija Mačkov Podrum

Vinarija Mačkov Podrum

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Vinarija Milanović

Vinarija Milanović

Vinarija Milanović

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Vinarija Podrum Trivanović

Vinarija Podrum Trivanović

Vinarija Podrum Trivanović

Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Region Vojvodina |
Vinarija Deurić

Vinarija Deurić

Vinarija Deurić

Sremski rejon | Region Vojvodina | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Erdevik

Vinarija Erdevik

Vinarija Erdevik

Sremski rejon | Region Vojvodina | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Adžić

Vinarija Adžić

Vinarija Adžić

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Vinarija Radošević

Vinarija Radošević

Vinarija Radošević

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Vinarija Salaxia

Vinarija Salaxia

Vinarija Salaxia

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Podrum Benišek

Podrum Benišek

Podrum Benišek

Sremski rejon | Region Vojvodina | Fruškogorsko vinogorje |
Podrum Probus

Podrum Probus

Podrum Probus

Sremski rejon | Region Vojvodina | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Patrijaršijska Dobra

Vinarija Patrijaršijska Dobra

Vinarija Patrijaršijska Dobra

Region Vojvodina | Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon |
Vinarija Podrum Miljević

Vinarija Podrum Miljević

Vinarija Podrum Miljević

Fruškogorsko vinogorje | Sremski rejon | Region Vojvodina |
Podrum Šukac

Podrum Šukac

Podrum Šukac

Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Region Vojvodina |
Podrum Stojković

Podrum Stojković

Podrum Stojković

Sremski rejon | Region Vojvodina | Fruškogorsko vinogorje |
Podrum Prekogačić

Podrum Prekogačić

Podrum Prekogačić

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Urošević

Vinarija Urošević

Vinarija Urošević

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Kiš

Vinarija Kiš

Vinarija Kiš

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Šijački

Vinarija Šijački

Vinarija Šijački

Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Region Vojvodina |
Vinarija Kurjak

Vinarija Kurjak

Vinarija Kurjak

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Veritas

Vinarija Veritas

Vinarija Veritas

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija MK Kosović

Vinarija MK Kosović

Vinarija MK Kosović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Lumber

Vinarija Lumber

Vinarija Lumber

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Gaston Wine

Vinarija Gaston Wine

Vinarija Gaston Wine

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Živanović

Vinarija Živanović

Vinarija Živanović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Đurđić

Vinarija Đurđić

Vinarija Đurđić

Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Region Vojvodina |
Vinarija Moćanin

Vinarija Moćanin

Vinarija Moćanin

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Podrum Petrović

Podrum Petrović

Podrum Petrović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Podrum Bajilo

Podrum Bajilo

Podrum Bajilo

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Burčel Todorov

Vinarija Burčel Todorov

Vinarija Burčel Todorov

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Vinarium

Vinarija Vinarium

Vinarija Vinarium

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Neštinska Vina

Vinarija Neštinska Vina

Vinarija Neštinska Vina

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Antonijević

Vinarija Antonijević

Vinarija Antonijević

Fruškogorsko vinogorje | Region Vojvodina | Sremski rejon |
Vinarija Vinum

Vinarija Vinum

Vinarija Vinum

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Dulka

Vinarija Dulka

Vinarija Dulka

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Došen

Vinarija Došen

Vinarija Došen

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Belo Brdo

Vinarija Belo Brdo

Vinarija Belo Brdo

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Podrum Ačanski

Podrum Ačanski

Podrum Ačanski

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Podrum Kuzmanović

Podrum Kuzmanović

Podrum Kuzmanović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje |
Vinarija Quet Wine

Vinarija Quet Wine

Vinarija Quet Wine

Fruškogorsko vinogorje | Region Vojvodina | Sremski rejon |