Sremski rejon

Sremski rejon

Prostiranje

Sremski rejon se nalazi na padinama Fruške gore koje su okrenute ka rekama Dunavu (na severu) i Savi (na jugu), isključujući područje nacionalnog parka „Fruška gora“.

Obuhvaćene opštine

Sremski rejon obuhvata teritoriju u opštinama Bačka Palanka, Beočin, Novi Sad, Sremski Karlovci, Šid, Sremska Mitrovica, Ruma, Inđija, Stara Pazova i Irig.

Površina rejona

Fruškogorski  rejon zauzima površinu od 86 715,92 ha. U okviru Sremskog rejona postoji samo jedno vinogorje – Fruškogorsko.

Fruškogorsko vinogorje

Prostiranje

Fruškogorsko vinogorje se nalazi na višim vinogradarskim terenima na padinama Fruške gore i okružuje područje Nacionalnog parka „Fruška gora“.

Obuhvaćene katastarske opštine

Fruškogorsko vinogorje obuhvata delove katastarskih opština Neštin, Susek, Sviloš, Banoštor, Čerević, Rakovac, Ledinci, Sremska Kamenica, Novi Sad II, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Bukovac, Čortanovci, Beška, Krčedin, Novi Slankamen, Stari Slankamen, Molovin, Sot, Ljuba, Vizić, Đipša, Divoš, Ležimir, Grabovo, Manđelos, Grgurevci, Šuljam, Bešenovo Prnjavor, Bešenovo selo, Mala Remeta, Stejanovci, Jazak Prnjavor, Jazak selo, Vrdnik, Pavlovci, Rivica, Irig, Neradin, Grgetek, Bankovci, Šatrinci, Dobrodol, Velika Remeta, Krušedol Prnjavor, Maradik, Ljukovo, Berkasovo, Šid, Privina Glava, Gibarac, Bačinci, Kukujevci, Erdevik, Bingula i Čalma, kao i katastarsku opštinu Krušedol selo.

Vinarije Sremskog rejona

Vinarija Acumincum

Vinarija Acumincum

Vinarija Acumincum

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Vinat

Vinarija Vinat

Vinarija Vinat

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Veranda

Vinarija Veranda

Vinarija Veranda

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Molovin

Vinarija Molovin

Vinarija Molovin

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Kovačević

Vinarija Kovačević

Vinarija Kovačević

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Brestovački

Vinarija Brestovački

Vinarija Brestovački

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Mačkov Podrum

Vinarija Mačkov Podrum

Vinarija Mačkov Podrum

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Milanović

Vinarija Milanović

Vinarija Milanović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Podrum Trivanović

Vinarija Podrum Trivanović

Vinarija Podrum Trivanović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Deurić

Vinarija Deurić

Vinarija Deurić

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Erdevik

Vinarija Erdevik

Vinarija Erdevik

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Adžić

Vinarija Adžić

Vinarija Adžić

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Radošević

Vinarija Radošević

Vinarija Radošević

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Salaxia

Vinarija Salaxia

Vinarija Salaxia

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Benišek

Podrum Benišek

Podrum Benišek

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Probus

Podrum Probus

Podrum Probus

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Patrijaršijska Dobra

Vinarija Patrijaršijska Dobra

Vinarija Patrijaršijska Dobra

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Podrum Miljević

Vinarija Podrum Miljević

Vinarija Podrum Miljević

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Šukac

Podrum Šukac

Podrum Šukac

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Stojković

Podrum Stojković

Podrum Stojković

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Prekogačić

Podrum Prekogačić

Podrum Prekogačić

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Urošević

Vinarija Urošević

Vinarija Urošević

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Kiš

Vinarija Kiš

Vinarija Kiš

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Šijački

Vinarija Šijački

Vinarija Šijački

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Kurjak

Vinarija Kurjak

Vinarija Kurjak

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Veritas

Vinarija Veritas

Vinarija Veritas

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija MK Kosović

Vinarija MK Kosović

Vinarija MK Kosović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Lumber

Vinarija Lumber

Vinarija Lumber

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Gaston Wine

Vinarija Gaston Wine

Vinarija Gaston Wine

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Živanović

Vinarija Živanović

Vinarija Živanović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Đurđić

Vinarija Đurđić

Vinarija Đurđić

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Moćanin

Vinarija Moćanin

Vinarija Moćanin

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Petrović

Podrum Petrović

Podrum Petrović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Bajilo

Podrum Bajilo

Podrum Bajilo

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Burčel Todorov

Vinarija Burčel Todorov

Vinarija Burčel Todorov

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Vinarium

Vinarija Vinarium

Vinarija Vinarium

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Neštinska Vina

Vinarija Neštinska Vina

Vinarija Neštinska Vina

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Antonijević

Vinarija Antonijević

Vinarija Antonijević

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Vinum

Vinarija Vinum

Vinarija Vinum

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Dulka

Vinarija Dulka

Vinarija Dulka

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Došen

Vinarija Došen

Vinarija Došen

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Belo Brdo

Vinarija Belo Brdo

Vinarija Belo Brdo

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Ačanski

Podrum Ačanski

Podrum Ačanski

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Podrum Kuzmanović

Podrum Kuzmanović

Podrum Kuzmanović

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem
Vinarija Quet Wine

Vinarija Quet Wine

Vinarija Quet Wine

Region Vojvodina | Sremski rejon | Fruškogorsko vinogorje | Vojvodina | Srem